Ceza mahkemesinde görülen yaygın suçlardan birisi de uyuşturucu suçlarıdır. Ankara ilinin hem başkent hem de büyük şehirlerden olması sebebiyle uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanımı ile yargılanan birçok suçlu ve yargı konusu birçok dava olmaktadır. Ankara ilindeki uyuşturucu suçlarıyla ilgili açılan davalara Ankara uyuşturucu avukatı bakmaktadır. Bu davalara ceza mahkemelerinde bakmaya yetkili olan ceza avukatları, uyuşturucu suçları kapsamında suçlunun yargılanması sırasında tüm detayları ayrıntılı bir şekilde analiz ederek tüm delil ve tanıkları değerlendirir. Soruşturma kapsamı ve uyuşturucu maddelerin ne amaçla bulundurulduğu hususları da verilecek ceza için önemli olduğundan dolayı ceza avukatları oldukça geniş çaplı bir değerlendirme yaparlar.

Uyuşturucu Suçları

Uyuşturucu madde kapsamına giren kokain, esrar ve eroin gibi maddelerin kullanılması amacıyla alım ve satımının yapılması ve bu maddelerin kullanılması uyuşturucu suçlarını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, uyuşturucu maddeleri bulundurmak da uyuşturucu suçlar kapsamına girmektedir. Uyuşturucu suçları, uyuşturucu maddeleri kullanma ve ticaretini yapma suç niteliklerine göre iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Ankara uyuşturucu avukatı,  uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kullanma suçları için denetimli serbestlik ve ihlaline karar verilmesi için çalışmalar yapabilir.

Uyuşturucu Satın Almak, Kabul Etmek, Uyuşturucu Bulundurmak

Uyuşturucu maddelerin ticareti suçu kapsamında, bu maddelerin hem alan hem satan kişilerle birlikte maddeyi bulundurmak ta ticari mahiyette sayıldığından dolayı uyuşturucu suçları olmaktadır. Fakat uyuşturucu maddelerin alım ve satımını yapmak suçu ile bu maddeleri kullanmak ve kullanmak amaçlı yanında bulundurmak suçları nitelik itibariyle birbirinden farklı olmaktadır. Dolayısıyla uyuşturucu maddeyi bulunduran kişinin bu maddeyi kullanım amaçlı mı bulundurduğu yoksa ticari amaçlı mı bulundurduğunun tespiti önem kazanmaktadır. Ankara uyuşturucu avukatı suçlunun amacının ne olduğunun anlaşılması ve değerlendirilmesi için gerekli incelemeleri yapar. Değerlendirme için bulundurulan uyuşturucunun miktarı ölçülebilir. Suçlunun bulundurduğu uyuşturucu madde kendi kullanım ihtiyacını karşılayacak olan miktardan daha fazlaysa o zaman suçlunun bu uyuşturucu maddeleri kullanmak amaçlı değil de satmak amaçlı temin edebileceği düşünülmektedir. Suçlunun kendi ihtiyacı için kullanacağı miktar, bulundurulan uyuşturucu maddenin türüne ve kalitesine göre değişiklik gösterirken aynı zamanda kullanan kişinin fiziki ihtiyacına göre de değişmektedir. Ayrıca, suçlunun bulundurduğu uyuşturucu maddeyi tedarik amaçlı alıp almadığı konusunda bir tutumda bulunup bulunmadığının araştırılması gerekmektedir.

Uyuşturucu maddenin yakalandığı yer de ticari olup olmadığını anlamak için önemli olmaktadır. Kişisel kullanımı için uyuşturucu maddeyi yanında bulunduran kişi kendisinin her zaman kolayca ulaşabileceği yere saklar. Ticari faaliyette bulunacak kişi ise genellikle depo gibi yerlerde saklayabilir. Bütün bu detaylar uyuşturucu maddenin ticaret amacıyla bulundurulduğunun göstergesi olmaktadır. Ankara uyuşturucu avukatı, tüm detayları gözden geçirerek uyuşturucu suçuyla ilgili açılan davanın adil bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamaktadır.

Uyuşturucu Davalarına Bakan Avukatlar Ankara

Uyuşturucu suçlarıyla ilgili davalara bakan avukatlar ceza avukatları olmaktadır. Ankara ilimizde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti sebebiyle yargılanan ve çeşitli cezalara çarptırılan suçlularla ilgili davalarda ceza avukatları görevlerini yerine getirmektedirler. Ankara uyuşturucu avukatı, baktığı uyuşturucu suçu davalarında, öncelikle uyuşturucu suçunu oluşturan maddelerin, cins ve miktar açısından nerede bulunduğunu ve bu hususla ilgili görgü tanıklarının ifadesini baz alarak davayı sürdürür.

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelere ilişkin suçlar Ceza Kanununun 188.maddesinde düzenlenmiş olup bu maddeye göre birbirinden farklı nitelikteki uyuşturucu suçları için farklı cezalar verilmektedir. Bu konuda ceza avukatı, suçluların yargılanması aşamasında önemli rol üstlenmektedir. Ceza mahkemelerinde yargılanan uyuşturucu suçlarındaki en fazla ceza, uyuşturucu maddenin ticaretine verilmektedir. Uyuşturucu suçları asliye ceza mahkemeleri tarafından yargılama konusu olmaktadır.

error: