Boşanma avukatı ücreti ile ilgili detaylı bilgi almak ve süreç hakkındaki tüm önemli bilgilerden haberdar olmak için sitemize başvurup Ankara boşanma avukatı bilgilendirme talep edebilirsiniz. Aile kurmak kadar anlaşamayıp boşanma sürecine girmek de doğal bir eylem olarak karşınıza çıkmaktadır. Bu bağlamda yürütemediğinizi düşündüğünüz evlilik bağınızı sonlandırmak da olası bir durum olarak değerlendirilmelidir. İster anlaşmalı, ister çekişmeli bir boşanma sürecine girilebilir. Bu süreçlerde size kılavuzluk edecek olan avukatın tutumu belki de sizi en iyi, hak ettiğiniz koşullara taşımaya yardımcı olabileceği gibi hak etmediğiniz bir sonuç ile de karşı karşıya gelebilmeniz mümkün olabilecektir. Bu nedenle size avukatlık yapacak olan kişinin alanında uzman ve tuttuğunu koparan bir yapıya sahip olması sizi avantajlı kılabilecektir.

Boşanma Davası Türleri

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki şekilde açılabilmektedir. Bu davalar için Aile Mahkemesi’ne bir dilekçe yardımı ile başvuru yapılabilmektedir. Bu dilekçelerde boşanma gerekçeleri ve var ise ispat edilebilecek kanıtlar da yer alabilmektedir. Dilekçe verildikten sonra artık boşanma süreci başlamış olacaktır.

Anlaşmalı boşanmaya karar verilmesi durumunda anlaşmalı boşanma davası için ikamet edilen adresin aynı şehirde olması durumu aranmaksızın Aile Mahkemesi olmak koşulu ile herhangi bir adliyeye başvuru yaparak açılabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davaları tebligat gönderilmesi durumu da düşünülerek eşlerin 6 aydan beri ikamet ettikleri yerde, davalı ya da davacı tarafın ikamet ettiği yerde aile mahkemesine başvurarak açılabilmektedir.

Boşanma avukatı ücreti ve dava ile ilgili tüm detayları öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası Aile Mahkemesi’ne başvurarak açılmaktadır. Boşanma dilekçesi herhangi bir adliyeye verilerek boşanma sürecini başlatabilmek mümkündür. Eşlerden birinin dava açması bir diğerinin de bu davayı kabul etmesi söz konusu olduğu durumlarda anlaşmalı boşanma davası söz konusu olacaktır. Bu bağlamda esas alınacak olan belge anlaşmalı boşanma protokolüdür. Bu nedenle protokolün özenli bir şekilde hazırlanması ile gereken koşulların sağlandığına kanaat getiren mahkeme süreci hızlı bir şekilde sonuçlandıracaktır.

Evlilik birliğinin temelinin sarsılması söz konusu olması durumu ve eşlerin bunu özgür irade ile kararlaştırması söz konusu olduğu halde boşanma talebi mahkemede olumlu sonuçlanabilecektir.

Anlaşmalı boşanmaya dair detaylı bilgiler ve Boşanma avukatı ücreti ile ilgili tüm detaylar için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası ikamet edile adreslerdeki Aile Mahkemeleri‘ne başvurarak açılmak durumundadır. Çünkü taraflara dava ile ilgili tebligat ulaşması gerekmektedir. Çekişmeli davayı açacak olan taraf bu davayı açarken özel ya da genel bir nedene bağlı kalarak davayı açabilecektir. Çekişmeli boşanma davasına konu olabilecek genel nedenler evlilik temelinin sarsılması, şiddetli geçimsizlik, ortak hayatın yeniden kurulamaması yönelik durumlar gibi durumlardır.

Çekişmeli boşanma davasına neden oluşturabilecek özel durumlar, aldatılma, hayata kast etmek, onur kıran davranışlarda bulunmak, haysiyetsizce bir hayat sürdürmek, terk edilmek, eşlerden birinin akıl sağlığında bozulma meydana gelmesi ve yine eşlerden birinin bir suç işlemiş olması şeklinde sıralanabilmektedir. Bu bağlamda eşlerden biri diğerine boşanmak için dava açabilmektedir.

Söz konusu olan dava konusu ile ilgili taraflar mahkemeye delil ve ispat sunmak durumunda kalabilmektedir. Delil ve ispatlar ile ilgili ve Boşanma avukatı ücreti bizden ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Bu delil ve ispatları;

  • Telefon görüşme kayıtları,
  • Olaya tanıklık eden kişilerin ifadeleri,
  • Usule uygun alınmış görüntüler ve ses kayıtları,
  • Kredi kartı ekstresi ve banka kayıtları,
  • Sosyal medya paylaşımları ya da mesajları,
  • Güvenlik kamerası görüntüleri,
  • Otel kayıtları,
  • Uçak biletleri vb. şeklinde sıralayabilmekteyiz.

Bu deliler ışığında dava sonuçlandırılabilecektir. Davanın kaç celse süreceği davanın seyrine göre şekillenecektir.

Davanın sonunda çocukların velayetleri, nafaka, tazminat ve edinilmiş mal paylaşımları belirlenerek dava sonuçlandırılacaktır.

Boşanma avukatı ücreti ve çekişmeli boşanma davası süreçleri ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: