Boşanma avukatı, medeni hukukun alt dallarından biri olan aile hukuku kaynaklı uyuşmazlıklardan; mal paylaşımı, boşanma, velayet, nafaka gibi davalarla ilgilenen avukatlara verilen addır. Aile avukatı ifadesi de kullanılmaktadır.

Boşanma davası süreci çiftlerin yıpranmasına yol açan zorlu bir süreçtir. Bu zaman zarfında profesyonel şekilde hukuki yardım almaları boşanma süreçlerini daha kolay atlatmalarına yardımcı olacaktır. Boşanma avukatlarının her dava öncesinde yapmaları gereken hazırlık süreci büyük önem taşımaktadır. Boşanmaya karar vermiş olan çiftlerin birliktelikleri sırasında yaşadıkları sorunların boşanma avukatı tarafından dinlenmesi gerekmektedir. Boşanma avukatı, evliliğe dair sorunları dinledikten sonra boşanma sebebi olabilecek durumları tespit etmek ve boşanma davasının hazırlığını yapmak mecburiyetindedir. Zira sebepsiz yere açılan her boşanma davası hukuk sistemimiz gereğince reddedilir.

Boşanma avukatı dava hazırlığı sırasında, boşanma davası açmaya yetecek sorunları analiz ederken Medeni Kanunda yer alan şu maddeleri inceler: Eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işleyip işlemediği (M.K. md.163), eşlerden birinin haksız bir şekilde ortak konutu terk edip etmediği (M.K. md.164) , evlilik birliğinin taraflardan biri açısından çekilemez derecede temelinden sarsılıp sarsılmadığı (M.K. md.166), eşlerden birinin akıl hastası olup olmadığı (M.K. md.165), aldatma (Medeni Kanun md.161), eşlerden birinin diğerinin hayatına kast edip etmediği, kötü muamelede veya onur kırıcı davranışta bulunup bulunmadığı (M.K. md.162)

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin boşanma dilekçeleri ile birlikte yerleşim yerlerinde bulunan Aile Mahkemelerine başvuru yapmaları gerekir. Çekişmeli boşanma davası istenilen yerde açılamamaktadır. Sadece eşlerin son 6 ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yerdeki Aile Mahkemelerine açılabilir. Eşlerin 6 aydan daha uzun bir zaman diliminde farklı yerlerde ikamet etmesi durumunda ise yine ikamet adreslerinin bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesine açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma, çiftlerin boşanma protokolü imzalayarak boşandıkları bir dava türüdür. Boşanma protokolü hazırlanırken anlaşma yapılabilecek konular; nafaka, velayet, tazminat ( maddi ve manevi ) , ev ve eşya paylaşımı, mal paylaşımı, katkı payı alacağı, katılma alacağı. Verilen bu hususlar dahilinde taraflar boşanma protokolünü hazırlayabilecekleri gibi diledikleri konuların çözümünü boşanma davası sonuçlandıktan sonraki sürece bırakabilirler. Bu konularda yapılacak her tercih farklı hukuki sonuçlar oluşturacaktır. Bu hususta boşanma avukatına düşen yükümlülük, protokol metninin taraflar için oluşturabileceği hukuki sonuçları saptamaktır. Bu sayede mahkemeden boşanma kararı çıktıktan sonra olabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmiş olur.

Boşanma protokollerinin bir boşanma avukatı tarafında hazırlanması tarafların boşanma gibi stresli bir süreç içerisinde üzerine düşünecek fırsat bulamadıkları konuların kolayca çözülmesine olanak sağlar. Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların isteklerine ve şartlarına göre değişiklik yapılabilirken, iki tarafından birbirlerinden bir talepte bulunmadıkları bir boşanma protokolü de hazırlanabilir.

Ankara Boşanma Avukatı

Boşanma davalarına kanuni hakların korunması davanın nasıl sonuçlanacağı açısından çok büyük önem arz etmektedir. Aile mahkemesine açılan boşanma davalarının tarafların istediği üzerine boşanma ile sonuçlanabilmesi için boşanmanın boşanmanın hukuki boyutlarının boşanma avukatı tarafından çözüme kavuşturulması gerekir. Aksi takdirde çekişmeli boşanma durumu söz konusudur ve yargılama yapılarak sonuca ulaşılır. Aile mahkemelerine, aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerine, verilen dilekçe ile başlayan boşanma sürecinde dilekçenin kısa, anlaşılır bir dilde ve özenle hazırlanması gerekmektedir. Boşanmaya sebebiyet veren durumları ispat etmekte kullanılacak talepler veya delil gösterilebilecek deliller, tedbiren acil istenen talepler gerekçesiyle hazırlanan dilekçede belirtilmelidir. Aileler için oldukça sarsıcı, yıpratıcı olan; çocuklu aileler için ise çocukların psikolojisini derin bir boyutta etkileyebilecek olan boşanma sürecinizi Ankara’da ve çevresinde titizlikle yönetiyor ve her iki tarafında haklarını gözetiyoruz.

Boşanma Avukatı Ücretleri

Güncel olarak 2020 yılında, çekişmeli boşanma davalarına atanacak avukat için belirlenen asgari ücret miktarı ( öngörülen ) 3.400 TL’dir. Belirtilen ücrete vergiler, resim, harç ve masraflar dahil edilmemiştir. Ek olarak davalı tarafından açılabilecek karşı dava ücreti ve mal ayrılığı davası ücretleri de 3.400TL’ ye dahil edilmemiştir. Ek olarak belirtilen masraflarda eklendiği takdirde 2020 yılı için çekişmeli bir boşanma davasının ücreti takriben 7.000 TL- 20.000 TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Çekişmeli boşanma davaları tek bir davadan değil de içi içe geçmiş birkaç davadan oluşmaktadır ve anlaşmalı boşanma davalarından farklı olarak birkaç sene boyunca devam edebilmektedir. Boşanma avukatı bu süre boyunca harcadığı mesai oranını göz önüne alarak asgari ücret dışında ek ücret takdir eder.

Güncel olarak 2020 yılında, anlaşmalı boşanma davalarına atanacak avukat için belirlenen asgari ücret miktarı ( öngörülen ) 3.400 TL’dir. Belirtilen ücrete vergiler, resim, harç ve masraflar dahil edilmemiştir. Anlaşmalı boşanma davalarının sonuçlanması, çekişmeli boşanmaya göre daha kolay olduğundan Ankara boşanma avukatları alt sınıra yakın ücretler alarak davaları sonuçlandırmaktadır.

Boşanma Avukatı Telefon Numarası

Ankara Boşanma Avukatı Sevcan SERT:  0553 636 90 90

Write A Comment

error: