Soybağının reddi davası ve babalık davası konularında soy bağı nedir? Sorusu merak edilmektedir. Soy bağı kan bağı ilişkisidir. Kan bağı ise anne, baba ve çocuk arasındaki bağı ifade etmektedir. Soy bağı diğer adı ile nesebin reddidir. Çocuğun doğumu ile hiçbir kanun hükmü gerekmeksizin anne ve çocuk arasında soy bağı kurulur. Baba ile soy bağı ise 3 farklı seçenek ile kurulabilir. Bunlar Anne ile evlilik, babalık hükmü ve tanıma ile bu bağ kurulur. Bunların dışında bu bağ evlat edinme ile de kurulabilir. Çocuğun doğumu sırasında baba, anne ile evli ise doğan çocuğun babası annenin eşidir. Çocuk doğduğunda anne ve baba evli değil ise baba mahkemeye babalık başvurusu yapabilir.

Soybağının Reddi

Erkek eş, olan çocuğun babası olmadığını iddia ediyorsa soybağının reddi davası ve babalık davası açabilir böylece babalık karinesini çürütebilir. Bu davaya da soy bağı reddi denilir. Bunun dışında baba ve çocuk arasındaki soy bağının ortadan kaldırılması imkânsızdır. Aynı zamanda çocuk da soy bağı reddi davası açabilir. Bu dava ana ve kocaya karşı açılır. Çocuk ise ergin olma tarihinden itibaren 1 sene içinde davayı açmalıdır. Çocuğa kayyım atanır. Soybağının reddi davası ve babalık davası ile aile mahkemesi ilgilenmektedir. Bu tür davalar kesin bir süre olmamakla birlikte genelde 8 ay ile 1 sene içinde değişmektedir. Maddi ve manevi tazminat davaları da açılabilmektedir.

Babalıktan Red Davası

Çocuk ile babanın arasındaki kan bağının olmadığını kanıtlamak için açılan davadır. Eğer çocuk evlilik içinde ana rahmine düştüyse dava eden kişi, kocanın çocuğun babası olmadığını ispatlaması gerekmektedir. Eğer çocuk ayrı yaşanırken ya da evlenmeden önce rahme düştü ise dava eden kişinin kanıta ihtiyacı yoktur. Koca çocuğun başka birinden olduğunu düşünüyorsa soybağının reddi davası ve babalık davası adında davayı 1 sene içinde açmak zorundadır. Çocuk evlilik dışında doğuyorsa ama anne ve baba birbiriyle evlenirse çocuk evlilik içinde doğan çocuklarla aynı hükümlere sahip olur Dava içinde babanın, çocuğun kendisinden olmadığına dair kesin kanıtları yok ise mahkeme DNA testi ister. DNA testi ile baba ve çocuğun arasındaki genetik inceleme ile kesin bir sonuca varılabilmektedir.

Boşanma Avukatı Telefon Numarası

Boşanmak, soybağının reddi davası ve babalık davası için bir avukat gereklidir. Bu gibi davalar uzmanlık gerektiren davalardır. Bu yüzden iyi bir yardım alınması gereklidir. Boşanma davası zor bir süreç olduğundan dolayı bu sürecin hızlıca sonuca ulaşması için boşanma avukatı önemlidir. Bu yardım için 0555 636 90 90 numarasından bize ulaşabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Ücretleri

Türkiye’de her sene yaklaşık olarak 150.000 kişi boşanıyor. Boşanma süreçleri aylarca sürebiliyor ve hatta buna rağmen bazen sonuca bile ulaşılamıyor. Zorlu bir süreç olduğu için bu davalarda avukatın yeri çok büyüktür. Boşanma avukatı ücretleri her yıl resmi gazetede yayınlansa da avukatlar bu ücreti kendileri de belirleyebiliyorlar. Avukat ücretlerini belirleyen bazı kriterler vardır. En önemli kıstas davanın zorluğudur. Dava ne kadar zor olursa avukatın harcayacağı emek ve zaman çok olacağı için bu avukatlık ücretini etkileyen en önemli kriterdir. Diğer bir kıstas ise karşılıklı sunulan delillerdir. Bu şartlarda durum karışık olduğu için avukat ücreti artar. Diğer kurumlarla yapılacak yazışmalar ne kadar çok olursa yine avukatlık ücretini etkileyecektir. Bilirkişi raporları masraf gerektiren işlemler olduğu için bu avukat ücretine büyük ölçüde yansır. Ve son olarak çocuklar, mal varlığı ve nafaka gibi durumlarda anlaşmazlık var ise bu durum mahkemeyi uzatacağı için ücreti de etkiler. Boşanma avukatı ücreti davanın içeriğine bağlı olarak artabilir ya da azalabilir.

error: