NAFAKA DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Nafaka artırım davası açmak isteyen taraf mahkemeye gerekçelerini de sunarak mevcut nafaka miktarının yetersiz olduğunu ve artırılmasını iddia ederek talepte bulunabilir.

Yoksulluk nafakası alacaklısının durumunun kötüleşmesi veya nafaka borçlusunun durumunun iyileştiği hallerde nafaka artırım talebinde bulunulabilir.

İştirak nafakası söz konusu ise çocuğun özel okula geçmesi veya özel kurslara yazılmak istemesi gibi hallerde nafakanın artırılması talebinde bulunmak gerekebilir.

Hakim sunulan gerekçeler ışığında tarafların sosyal ve ekonomik durumlarındaki değişime bakarak ve bu yönde ilgili kurum ve kuruluşlardan delil toplayarak nafakanın günün şartlarına göre yeniden değerlendirip karar verecektir.

NAFAKA DAVASI NEREDE AÇILIR?

Nafaka artırım davasında yetkili mahkeme nafaka alacaklısının yerleşim yerinde bulunan Aile Mahkemesidir.

NAFAKA ARTIŞ ORANLARI

Nafaka artış oranı, Yargıtay’ın verdiği kararlardan hareketle Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamış olduğu Üretici Fiyat İndeksi (ÜFE) oranına göre belirlenmektedir.

Nafakanın artırılması talebinde bulunan kişi mahkemeden nafaka miktarının ilerleyen yıllarda artış oranının belirlenmesini de talep ederek tekrar tekrar dava açmaktan da kurtulacaktır.

NAFAKA DAVASI ÜCRETLERİ

Nafaka davaları ücretleri 2023 yılı için 18.200,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15 ’i  nispi harca tabidir. Bu nedenle dava konusu alacak miktarına göre değişmekte ve dolayısıyla da masrafları, avukatlık ücreti değişkenlik gösterecektir. Bunun daha detaylı bilgisini almak için avukata danışmanız gerekmektedir.

error: