Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır diye merak eden bireyler açısından  yetkili mahkemeye çekişmeli boşanma davası dilekçesi ile başvuru yapılması gerekir. Fakat boşanma davası açılması ve boşanma davası yürütülmesi oldukça karmaşık bir süreci ifade etmektedir. O nedenle çekişmeli boşanma davası nasıl açılır şeklinde soru soran bireyler açısından çekişmeli boşanma davasının açılmasından daha önemli olan çekişmeli boşanma davasının yürütülmesidir.

Kişilerin çekişmeli boşanma davası açmaları gereken Yetkili mahkeme Aile mahkemeleridir. Bireyler eşleri ile birlikte oturdukları evin bulunduğu yerleşim yerindeki Aile Mahkemelerine boşanma dilekçeleri ile başvuru yapabilirler.

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır diye merak eden bireyler açısından daha önemlisi olan boşanma davası yürütülmesi adına bireylere çekişmeli boşanma avukatı tutmaları önerilmektedir.  Çekişmeli boşanma davası içerisinde hukuki prosedürlerin yanlış işletilmesi çekişmeli boşanma davasının reddine neden olabilir. Bu nedenle bireyler hem zaman hem de maddi kayba uğrayacaklardır. Diğer yandan çekişmeli boşanma davalarında hak kaybı yaşanma olasılığı oldukça yüksektir. Velayet mal paylaşımı, nafaka ya da tazminat hususlarına dikkat edilmesi gerekir. Yaşanması muhtemel hak kayıplarının önüne geçilmesi adına bireylerin çekişmeli boşanma avukatı tutmaları onların menfaatine olacaktır.

Diğer yandan çekişmeli boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin hukuki bilgi ve deneyimlerinin yetersiz olduğu düşünülürse kendi başlarına açacakları boşanma davası süre olarak yıllarca zaman alabilmektedir. Bu hususta çekişmeli boşanma davasının uzman bir boşanma avukatı ile yürütülmesi ortalama olarak 8 ay içerisinde nitelendirebilmektedir. Öte yandan kişilerin kendi başlarına açacakları boşanma davasının reddi durumunda aynı nedenle 3 yıl içerisinde tekrar boşanma davası açamayacaklarını da belirtmek gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır diyen kişilerin boşanma dilekçeleri ile birlikte yerleşim yerlerinde bulunan Aile Mahkemelerine başvuru yapmaları gerekir. Çekişmeli boşanma davası istenilen yerde açılamamaktadır. Sadece eşlerin son 6 ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yerdeki Aile Mahkemelerine açılabilir. Eşlerin 6 aydan daha uzun bir zaman diliminde farklı yerlerde ikamet etmesi durumunda ise yine ikamet adreslerinin bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesine açılabilir.

Boşanacak kişilerin çekişmeli boşanma dilekçesi içerisinde öne sürdüğü boşanma nedeninin Medeni Kanuna dayandırılması da önemli bir konudur. Aksi halde boşanma davası reddedilebileceği gibi öne sürülen boşanma nedeninin ispat yükümlülüğü de davayı açan kişiye aittir.

Write A Comment

error: